Nagrodą główną w konkursie jest miano zwycięzcy Konkursu ART OF PACKAGING 2021 Debiuty dla Najlepszego Opakowania Roku 2021 oraz:

– prestiżowa statuetka ART OF PACKAGING 2021 – Debiuty – Perła wśród opakowań,

– dyplom i znak towarowy ART OF PACKAGING 2021 – Debiuty – Zwycięzca,

– prawo do użytkowania znaku Konkursu w portfolio,

– nagroda pieniężna,

– roczna prenumerata miesięcznika PACKAGING POLSKA,

– ewentualne dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów.

Nagrodą główną w konkursie jest miano zwycięzcy Konkursu ART OF PACKAGING 2021 Professional dla Najlepszego Opakowania Roku 2021 oraz:

– prestiżowa statuetka ART OF PACKAGING 2021 – Professional – Perła wśród opakowań,

– dyplom i znak towarowy ART OF PACKAGING 2021 – Professional – Zwycięzca,

– dyplomy dla współtwórców nagrodzonego opakowania,

– prawo do używania znaku Konkursu w swoim portfolio,

– reklama (1 emisja) na łamach PACKAGING POLSKA i roczna prenumerata pisma,

– ewentualne dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów.