1. Opakowanie de Luxe (opakowanie kartonowe premium wykonane z kartonu)

2. Opakowanie Urody (dla kosmetyków)

3. Opakowanie Smakowite (dla żywności)

4. Opakowanie Pragnienia (na mleko, sok i napój roślinny) – patrz załączony Brief z opisem + wykrojniki + logo asi

5. Opakowanie Etykieta (projekt etykiety samoprzylepnej)

6. Opakowanie Tekturowa Kreacja (opakowanie wykonane z tektury litej, falistej bądź mikrofali) – patrz załączony Brief z opisem

7. Opakowanie Pszczele (opakowanie na słoik miodu, broszurę i nasiona) – patrz załączony Brief z opisem i załącznik nr 1 do Regulaminu – umowa nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych

8. Opakowanie POS (stand lub display POS do prezentowania produktów w miejscu sprzedaży)

9. Opakowanie Free Style (dowolne opakowanie, które nie mieści się tematem w innych kategoriach)

UWAGA: Opakowanie EKO (opakowanie ekologiczne, którego wyboru dokonuje Jury spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu opakowań)

Przyjmowane będą prace wykonane wszystkimi technikami; ze szkła, metalu, papieru/tektury, tworzyw sztucznych, ceramiki i materiałów kompozytowych, etc. Jury oceniać będzie również wizualizacje/zdjęcia projektów, jeśli wykonany prototyp nie będzie w pełni odzwierciedlał zamysłu projektanta.

1. Opakowanie Premium (opakowanie kartonowe dla dóbr luksusowych)

2. Opakowanie Urody (dla kosmetyków)

3. Opakowanie Smaku (dla żywności)

4. Opakowanie Pragnienia (dla napojów)

5. Opakowanie Flekso (opakowanie lub etykieta w technologii flekso)

6. Opakowanie Free Style (dowolne opakowanie nie mieszczące się tematycznie w innych kategoriach)

7. Etykieta Cyfrowa (etykieta wykonana w technologi cyfrowej)

8. Opakowanie Etykieta (etykieta samoprzylepna dla dowolnego produktu wykonana na materiale UPM Raflatac)

Partnerem Kategorii jest firma UPM Raflatac.
Istnieje możliwość dostarczenia przez UPM Raflatac materiału. (Wyróżnienie w tej kategorii może być przyznane również wśród opakowań posiadających etykietę, a zgłoszonych do innych kategorii).

8. Opakowanie Cyfrowe (opakowanie wydrukowane w technologii cyfrowej)

9. Opakowanie Tekturowa Kreacja (opakowanie wykonane z tektury falistej lub litej) – patrz załączony Brief z opisem

10. Opakowanie POS (opakowanie ekspozycyjne bądź display promujące produkty w miejscu sprzedaży) UWAGA: POS dostarczamy w terminie późniejszym, który zostanie podany przez biuro Konkursu. Ankietę zgłoszeniową wraz ze zdjęciami należy dostarczyć do biura Konkursu do dnia 25.06.2021. W sprawie dostarczenia opakowania skontaktujemy się z Państwem.

11. Opakowanie z Szuflady (już nie Debiut, ale jeszcze nie Professional; opakowanie – jego projekt lub prototyp – stworzone przez profesjonalistów, które z jakichkolwiek względów nie ujrzało jeszcze „światła rynkowego”, czyli nie zostało wdrożone do masowej produkcji)

Wyróżnienia:

  1. Nagroda Golden Pixel (dla najlepiej wydrukowanego i uszlachetnionego opakowania)