KATEGORIE

1. Opakowanie Luxury & Nature (opakowanie premium, wykonane z  kartonu Ensocoat lub stworzone z kartonu Nature CKB. Karton otrzymała każda Uczelnia)

2. Opakowanie Urody (dla kosmetyków)

3. Opakowanie Smakowite (dla żywności)

4. Opakowanie Pragnienia (dla napojów)

5. Opakowanie Etykieta (projekt etykiety samoprzylepnej)

6. Opakowanie Zdrowia (opakowanie dla para- lub farmaceutyku)

7. Opakowanie POS patrz: Brief z opisem (Partner Kategorii Firma UDS będzie suportować w kwestii wykonania – detale w Briefie)

8. Opakowanie Na miarę (opakowanie typu SRP z tektury falistej lub kartonu, które w sposób niekonwencjonalny umożliwia dystrybucję/sprzedaż towarów)

9. Opakowanie Free Style (dowolne opakowanie, które nie mieści się tematem w innych kategoriach)

Przyjmowane będą prace wykonane wszystkimi technikami; ze szkła, metalu, papieru/tektury, tworzyw sztucznych, ceramiki i materiałów kompozytowych, etc. Jury oceniać będzie również wizualizacje/zdjęcia projektów, jeśli wykonany prototyp nie będzie w pełni odzwierciedlał zamysłu projektanta.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Opakowanie Premium (opakowanie dla dóbr luksusowych)

2. Opakowanie Urody (dla kosmetyków)

3. Opakowanie Smaku (dla żywności)

4. Opakowanie Pragnienia (dla napojów)

5. Opakowanie Flekso (opakowanie lub etykieta w technologii flekso)

6. Opakowanie Free Style (dowolne opakowanie nie mieszczące się tematycznie w innych kategoriach)

7. Opakowanie Etykieta (etykieta samoprzylepna dla dowolnego produktu wykonana na materiale UPM Raflatac)

Partnerem Kategorii jest firma UPM Raflatac.
Istnieje możliwość dostarczenia przez UPM Raflatac materiału. (Wyróżnienie w tej kategorii może być przyznane również wśród opakowań posiadających etykietę, a zgłoszonych do innych kategorii).

8. Opakowanie Tekturowa Kreacja (opakowanie wykonane z tektury falistej lub litej; patrz: Brief projektowy i wytyczne korporacyjne)

9. Opakowanie POS (opakowanie ekspozycyjne bądź display promujące produkty w miejscu sprzedaży)

10. Opakowanie Marka własna (opakowanie wyprodukowane dla dużej sieci handlowej i sprzedawane pod jej marką)

11. Opakowanie z Szuflady (już nie Debiut, ale jeszcze nie Professional; opakowanie – jego projekt lub prototyp – stworzone przez profesjonalistów, które z jakichkolwiek względów nie ujrzało jeszcze „światła rynkowego”, czyli nie zostało wdrożone do masowej produkcji)

Wyróżnienia:

  1. Nagroda Golden Pixel (dla najlepiej wydrukowanego i uszlachetnionego opakowania)

MATERIAŁY DO POBRANIA: