Zaproszeni do Honorowej Kapituły Jury Konkursu ART OF PACKAGING.

ewa_kruk

Ewa Kruk

Przez lata związana z marką jubilerską W.KRUK, obecnie wspiera i doradza firmie ANIA KRUK, którą rozwijają jej dzieci Anna i Wojtek. Pracowała przy powstawaniu kolekcji wizerunkowych jako konsultant i doradca. Czuwała nad projektowaniem wzorów i wprowadzaniem nowych kolekcji biżuterii. Bierze udział w międzynarodowych targach branżowych podpatrując nowe tendencje w światowej sztuce jubilerskiej. W latach 1997-2002 Prezes Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, współpracuje z Fundacją Ochrony Zabytków Wielkopolski, Towarzystwem Wieniawskiego, wspiera instytucje charytatywne.

izabela_e_kwiatkowskaIzabela E. Kwiatkowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Strategii Marketingowych i Uniwersytetu CaroloWilhelmina w Braunschweigu na Wydziale Prawa i Ekonomii. Prezes Grupy Medialnej EUROPEAN MEDIA GROUP działającej w całej Europie Środkowej i Wschodniej, wydającej różne publikacje, m.in.magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego – PACKAGING POLSKA. Członek Rady Polskiej Izby Opakowań, Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy. Inicjator Galerii Opakowań – Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawy Opakowań oraz konkursu ART OF PACKAGING. Od 2000 roku zaangażowana w działalność charytatywną w Fundacji Parasolka. Autorka wielu publikacji prasowych. Konsul Honorowa Republiki Austrii.

prof_werner_sobotkaProf. dr Werner Sobotka

Profesor Wyższej Szkoły Nauk Poligraficznych w Wiedniu; dziekan w Akademii dla Mediów i Opakowań w Sankt Pölten k./ Wiednia; Kierownik zespołu badawczego Wyższej Szkoły Nauk Poligraficznych w Wiedniu; Prezes Centralnego Ośrodka Badawczego Poligrafii w Austrii; Prezes Instytutu Norm; Profesor Honorowy na Uniwersytecie w Rochester w Stanach Zjednoczonych; Profesor Honorowy na Uniwersytecie w Zagrzebiu na Wydziale Poligrafii i Mediów, jak również na uniwersytetach w Szwecji, Finlandii, Chinach, USA, Niemczech, Czechach, Szwajcarii, Słowenii i na Węgrzech. Mianowany z ramienia Republiki Austrii jako przedstawiciel organizacji przyznającej certyfikaty CEN i ISO w branży poligraficznej; Długoletni Wiceprzewodniczący IAIRIGAI (Międzynarodowej Organizacji d/s Druku i Informacji); Przysięgły Biegły Sądowy w dziedzinie technologii i jakości druku oraz grafologii; Ekspert i rzeczoznawca oraz biegły w sprawach zagadnień jakości oraz austriackiego znaku jakości. Zwycięzca nagrody dla najbardziej innowacyjnego człowieka w branży poligraficznej i opakowaniowej. Odznaczony złotym krzyżem za zasługi dla Republiki Austrii przyznawanym przez prezydenta Austrii. Jest to najwyższe odznaczenie państwowe w tym kraju; Zwycięzca Austriackiej Nagrody Środowiskowej za stworzenie i rozwój planu ochrony środowiska w branży poligraficznej i opakowaniowej; Juror w wielu europejskich i międzynarodowych konkursach w branży opakowaniowej, takich jak: Sappi European Printer of the Year, Golden Label, Printissimo, Golden Pixel. Profesor Sobotka ma na swoim koncie ponad 450 publikacji.

prof_adam_miratynskiProf. Adam Miratyński

Kierownik katedry Podstaw Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydziału Form Przemysłowych w 1975 roku. Współpracuje m. in. z Komitetem Badań Naukowych w Warszawie, Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa czy Urzędem Miasta Krakowa.

dr_hab_marek_adamczewski

Dr hab. Marek Adamczewski

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Projektowania Plastycznego (kierunek Wzornictwo Przemysłowe). W 1974 roku wygrał konkurs na asystenta na Wydziale Projektowania Plastycznego PWSSP w Gdańsku, w której to uczelni pod obecną nazwą Akademia Sztuk Pięknych pracuje do dziś. Oprócz dydaktyki (matura w Liceum Pedagogicznym, promotor ponad 30 prac dyplomowych) zajmuje się projektowaniem w zakresie szeroko rozumianego designu. Są to obudowy i konstrukcje sprzętu oświetleniowego i elektronicznego, opakowania, a przede wszystkim tzw. kompleksowe opracowania wzornicze produktu. Szczególnie skomplikowanymi strukturami, w projektowaniu których uczestniczy od kilku lat, są pojazdy szynowe. Kierownik Pracowni Projektowania Produktu w Katedrze Wzornictwa ASP w Gdańsku, wykładowca na Podyplomowym Studium Design Management IWP-SGH w Warszawie. Były prorektor d/s studenckich i dziekan na ASP w Gdańsku, członek Rady Użytkowników TASK Gdańsk, członek Zarządu Stowarzyszenia Gedanensis.

prof_jacek_ojrzanowskiProf. Dr hab. Jacek Ojrzanowski

Dyrektor Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Do 2005 roku dziekan Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Łodzi, w latach 1999-2008 przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Wzornictwa w Warszawie, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia -Art Designe Socjety- w Łodzi. Absolwent Wydziału Grafiki Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznej w Łodzi oraz Wydziału Form Przemysłowych ASP w Łodzi, kierownik Pracowni: Projektowania Produktu, Środków Transportu, Komunikacji Wizualnej. Ekspert Sądowy w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Projektant produktu i komunikacji wizualnej.

Juror ART OF PACKAGING Dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ

Dr hab. Romuald Fajtanowski, prof. PBŚ

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (dawniej PWSSP) – Wydziału Ar­chitektury i Wzornictwa. Od momentu ukończenia studiów w 1987 roku, pracuje jako projektant w założonej przez siebie firmie. Do tej pory opracował ponad 170 projektów wzor­niczych, oraz prawie 300 kompleksowych opracowań graficznych. Współ­pracował z wieloma firmami w kraju i za granicą, przygotowując projekty dla takich firm jak: Brilux, Slican, Apator, Polam, Activision, Solbus czy Posnet.

Projekty, w opracowaniu których uczestniczył jako projektant, czterokrotnie uzyskały Godło TERAZ POLSKA, trzykrotnie znak DOBRY WZÓR, a także zdobyły wiele złotych medali na Między­narodowych Targach Poznańskich. Zdobywał nagrody i wyróżnienia w konkursach organizowanych przez firmy: Hewllet-Packard, Pho­toshop, Seagate, Rockwooll, Monsoon. Od 2007 roku pracuje rów­nież w Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, prowadząc zajęcia w autorskiej pracowni projektowania specjalistycznego i ogólnego. Przez ostatnie lata kierował Katedrą Wzornictwa, a obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Sztuk Projektowych.

matuszewskiProf. Tomasz Matuszewski

Prof. zw. UAP Tomasz Matuszewski jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1964-1970), obecnie Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na której wykłada od 40 lat. Poza działalnością edukacyjną, profesor angażuje się w szereg inicjatyw poza murami uczelni, m.in. zasiadał w Radzie Programowej dla kierunku wzornictwa powołanej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (1988), jest członkiem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Przewodniczącym Sądu Konkursowego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz członkiem jury ogólnopolskiego konkursu ART OF PACKAGING Perły Wśród Opakowań.

Marta SmolińskaProf. dr hab. Marta Smolińska

historyczka i krytyczka sztuki; w latach 2003-2014 adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu; od 1.X.2014 profesorka w Katedrze Teorii Sztuki i Filozofii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu; trzykrotna stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2012); laureatka fellowship w Graduierten Schule für Ost- und Südosteuropastudien an der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium (2014) oraz w Stiftung Hans Arp w Berlinie (2015); członkini AICA; kuratorka wystaw sztuki współczesnej; autorka książek: „Młody Mehoffer” (Kraków 2004), „Puls sztuki. OKOło wybranych zagadnień sztuki współczesnej” (Poznań 2010), „Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku” (Toruń 2012) oraz „Julian Stańczak. Op art i dynamika percepcji” (Warszawa 2014); autorka wielu rozpraw z historii sztuki i tekstów krytycznych (publikowanych m.in. na łamach „Artium Quaestiones”, a także „Arteonu”, „Artluka”, „Exit”). [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK

Wykładowczyni w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2002-2003), w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (2005-2013), w Akademii Sztuki w Szczecinie (2012-2016) oraz na Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (od 2016 do chwili obecnej).
Od 2019 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa. Od 2016 roku czynna ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Kierowała Katedrą Architektury Wnętrz oraz była Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie (2013-2016).
W zawodzie projektanta aktywna od 1986 roku, posiada liczne realizacje z zakresu architektury, form rzeźbiarsko-architektonicznych, architektury wnętrz, wystawiennictwa oraz mebli.

MichaelMS black Seidl

Absolwent Wyższej Szkoły Graficznej w Wiedniu. Z branżą poligraficzną związany jest od ponad 25 lat. Swoją zawodową karierę związał z działalnością wydawniczą. W 1990 roku stworzył czasopismo branżowe PRINT & PUBLISHING, ukazujące się do dziś i mające swoje międzynarodowe redakcje. Uznany dziennikarz branżowy, twórca licznych publikacji. Członek licznych organizacji branżowych. Zasiada w wielu komisjach konkursowych związanych z tematyką poligraficzną. Pomysłodawca i organizator austriackiego konkursu Golden Pixel.

 

Prof. dr hab. Ewa Jerzyk

Zatrudniona w Katedrze Strategii Marketingowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka ok. 90 publikacji naukowych dotyczących komunikacji marketingowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na następujących obszarach: design i opakowanie w komunikacji marketingowej, kreatywność i innowacyjność w marketingu, zachowania nabywców. Jest ekspertem w interdyscyplinarnym zespole Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Index Plus. Od wielu lat prowadzi badania na temat strategii opakowań i designu. Obecne zajmuje się wykorzystaniem metod nauromarketingowych do badań konsumenckich.

 

Dr hab. Wojciech Janicki, prof. UAP

Specjalizuje się w projektowaniu identyfikacji wizualnej firm i produktów. Jest autorem wielu znaków i opracowań corporate / brand identity. Działa w obszarze projektów komercyjnych – kreowania marki, konsultacji wizerunkowej, a także badań na rzecz nowatorskich rozwiązań w dziedzinie komunikacji wizualnej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje liczne formy współpracy z agencjami reklamowymi, studiami graficznymi, instytucjami i odbiorcami indywidualnymi. Liczne nagrody i wyróżnienia w krajowych i międzynarodowych przeglądach grafiki projektowej.

Prof. dr Ireneusz Kuriata

Grafik, wykładowca. Zajmuje się projektowaniem graficznym w dziedzinie plakatu, form wydawniczych oraz znaku i form identyfikacyjnych. Uzyskał dyplom licencjacki w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie w Pracowni Plakatu w 1998. Dyplom magisterski uzyskał w WSSU w Szczecinie w Pracowni znaków i form identyfikacyjnych w 2001. Doktorat zdobył w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w roku 2008, a habilitację na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w roku 2013. Obecnie pracuje na stanowisku profesora Akademii Sztuki w Szczecinie oraz jest dziekanem Wydziału Sztuk Wizualnych. Wykłada w Katedrze Grafiki Projektowej gdzie jest kierownikiem Pracowni Projektowania Znaku i Typografii.

 

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi ASP we Wrocławiu. W 2005 r. ukończyła studia na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP we Wrocławiu. Od 2006 r. prowadzi własną działalność gospodarczą MP Design Marta Płonka. W pracownii graficznej zajmuje się kreowaniem tożsamości wizualnej marki, projektowaniem systemów identyfikacji wizualnej oraz opakowań. Współpracuje z firmami i instytucjami m.in.: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed, Galeria Wnętrz DOMAR, Narodowe Centrum Kultury, Kghm Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe, Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

dr hab. Krzysztof Kwiatkowski

Ukończył studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom robił w pracowni
prof. Tomasza Matuszewskiego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a w 2020 roku uzyskał habilitację. Jest wykładowcą i kierownikiem Pracowni Projektowania Opakowań. Pracuje przy licznych projektach produktu m.in. siedziska do środków transportu publicznego, opakowań, grafiki wydawniczej, identyfikacji wizualnej. Uzyskał nagrodę Top Design za projekt wdrożonego fotela kolejowego Apollo.

dr Katarzyna Wojdyła

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku Grafika i Sztuka Mediów. Studiowała również Communication Design w Universidade do Porto w Portugalii i Print Media w The Alberta College of Art+Design w Calgary w Kanadzie. Stopień doktora uzyskała w 2019 r. na macierzystej uczelni.
Na Uniwersytecie Pedagogicznym pracuje od 2013 r. Prowadzi kursy z rysunku, projektowania graficznego i projektowania opakowań. Inicjatorka trzech edycji Nocnego Maratonu Rysunkowego w latach 2015, 2016 i 2017. Od 2016 r. opiekunka Koła Naukowego GR.UP’a – Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, z którym zrealizowała kilka wystaw i projektów, m.in. cykliczny Poster Challenge, L.UP’a — Przegląd Projektowania Graficznego.

dr Dobrochna Mruk-Tomczak

Adiunkt w Katedrze Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zarówno wieloletnie doświadczenie biznesowe, jak i zainteresowania naukowe skupiają się wokół szeroko rozumianego marketingu, komunikacji w biznesie czy zarządzania produktem na różnych rynkach. Przez wiele lat była związana z Grupą Medialną AMS, następnie z firmą Fortis sp.
z o.o., zawsze w obszarze marketingu. Obecnie w pracy dydaktycznej wykorzystuje własną wiedzę praktyczną, realizując zajęcia ze studentami w obszarze komunikacji marketingowej, promocji, zarządzania
i oceny produktu, zarządzania marką m.in. na rynku żywnościowym i kosmetycznym, pozostając nadal w kontakcie z wieloma przedsiębiorstwami.

Piotr Marzol

projektant, artysta, asystent w Pracowni Wydawnictw UAP. Projektuje wydawnictwa, plakaty, ilustracje oraz identyfikacje wizualne oraz interfejsy użytkownika. W swojej pracy skupia się na idei oraz podporządkowanej jej formie. Jego prace były prezentowane i nagradzane na licznych wystawach
z obszaru grafiki i sztuki współczesnej w Polsce i za granicą (Meksyk, Boliwia, Wielka Brytania, Chiny, Serbia, Holandia, Ukraina, Francja, USA). Wybrane nagrody i wyróżnienia to: Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za Najlepszą Książkę 2018 roku, Finał Graphic Design Festival Breda w Holandii w 2015 roku, wyróżnienie na Festiwalu Projektowania Graficznego Ideografia w 2017 roku. Album What You See Is Who You Are zaprojektowany przez Marzola dla uznanego na świecie fotografa Szymona Brodziaka, zdobył Złoty Medal (Book: Cover) oraz dwa Brązowe Medale (Book: Fine Art & Other) w konkursie PX3 Prix de la Photographie Paris 2019. Honorable Mention w konkursie International Photography Awards 2019, w kategorii Book. Obecnie Marzol współpracuje z artystami, galeriami sztuki, instytucjami publicznymi oraz prywatnymi. Współtworzy Fundację Rarytas, będąc odpowiedzialnym za wydawnictwa oraz komunikację wizualną.

prof_henryk_mruk

Prof. dr hab. Henryk Mruk

Juror Konkursu ART OF PACKAGING do roku 2016. Profesor zwyczajny, pracownik Katedry Handlu Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współpracuje z wieloma firmami jako doradca i konsultant w dziedzinie marketingu. Jest długoletnim uznanym wykładowcą wielu uczelni wyższych w Polsce. Promotor i recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych; należy do wysoko cenionych wykładowców na studiach podyplomowych i w programach MBA; przebywał na wielu uniwersytetach zagranicznych, m.in. w: Atenach, Rzymie, Filadelfii, Atlancie, Nottingham; posiada bogate kontakty z przedsiębiorstwami, które zlecają mu przygotowywanie ekspertyz oraz badań rynkowych. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu marketingu i zachowań nabywców.

prof_andrzej_tomczakProf. Andrzej Tomczak

Juror Konkursu ART OF PACKAGING do roku 2016. Prof. Andrzej Tomczak – ur. 11 listopada 1941 roku w Żerkowie. Studia w PWSSP w Poznaniu.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, scenografią, grafiką użytkową.Autor tekstów poetyckich, a także wielu realizacji z zakresu plakatu, ilustracji, grafiki książkowej, znaków, wystawiennictwa, scenografii teatralnej i TV.Zorganizował około 30 wystaw indywidualnych. Uczestnik licznych wystaw w kraju i zagranicą, między innymi: Warszawa, Kraków, Koszalin, Katowice, Kielce, Bydgoszcz, Częstochowa, Poznań, Przemyśl, Piła, Szczecin, Szczecinek, Stargard Szczeciński, Toruń, Krosno, Płock, Rzeszów, Alytus – Litwa, Burgas – Bułgaria, Ryga – Łotwa, Mikołajewsk – Ukraina, Boston – USA, Midllesbrought, Cleveland – Anglia, Schwerin, Berlin, Bremenhaven, Glückstadt, Greifswald, Düsseldorf, Kolonia, Neuzelle, Rostock, Schloss Bröllin Niemcy, Dania.
Uczestnik międzynarodowego projektu Transit: From where to where. Współtworca i kurator artystyczny Międzynarodowych Spotkań Artystów w Marianowie oraz pomysłodawca, kurator artystyczny i uczestnik międzynarodowego projektu Marianowska Droga Krzyżowa.
Laureat nagród i wyróżnień w dziedzinie plakatu, rysunku i ilustracji. Trzykrotny zdobywca Złotego Ex Librisu. Odznaczony Złotą odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków, Medalem Gryfa Pomorskiego i Odznaką Przyjaciel Dzieci. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w 2008 roku. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.Współzałożyciel, profesor WSSU, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Grafiki Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Kieruje Pracownią Projektowania Znaku i Identyfikacji Wizualnej w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Członek Komitetu Założycielskiego Akademii Sztuki w Szczecinie.

prof. Małgorzata Wyszogrodzka - TrzcinkaProf. Małgorzata Wyszogrodzka – Trzcinka

Juror Konkursu ART OF PACKAGING do roku 2020. Absolwentka PWSSP w Łodzi. Dyplom uzyskała na Wydziale Ubioru i Tkaniny. Od 1975 roku do chwili obecnej jest pracownikiem dydaktycznym macierzystej Uczelni (od 2003 roku na Wydziale Form Przemysłowych, a obecnie na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz). Profesor zwyczajny. Kierownik Pracowni Podstaw Projektowania. Realizowane formy działalności twórczej to: wzornictwo przemysłowe, tkanina unikatowa. Autorka 15 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad 150 zbiorowych wystawach międzynarodowych, wystawach sztuki polskiej za granicą, wystawach ogólnopolskich i regionalnych. Komisarz wystaw i plenerów, juror wielu konkursów

dr_mieczyslaw_pirogDr Mieczysław Piróg

Juror Konkursu ART OF PACKAGING do roku 2020. Urodzony w 1949 roku w Dukli, woj. Podkarpackie. W latach 1968 – 1974 studiował na Wydziale Form Przemysłowych, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Katedrze Komunikacji Wizualnej, pod kierunkiem prof. Ryszarda Otręby. Przez kilka lat, jako projektant form przemysłowych pracował w Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu. Od 1977 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, początkowo w Katedrze Grafiki, a następnie w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego. W latach 1996 – 2002 pełnił funkcje dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa, a od roku 1998 prowadzi dyplomującą Pracownie Komunikacji Wizualnej – kierunek wzornictwo. W swojej pracy projektowo-artystycznej zrealizował wiele indywidualnych i zespołowych tematów z zakresu: projektowania form przemysłowych, a przede wszystkim komunikacji wizualnej i wystawiennictwa oraz fotograficznych zapisów o nazwie PIROgrafy.