Zaproszeni do Honorowej Kapituły Jury Konkursu ART OF PACKAGING.

ewa_kruk

Ewa Kruk

Przez lata związana z marką jubilerską W.KRUK, obecnie wspiera i doradza firmie ANIA KRUK, którą rozwijają jej dzieci Anna i Wojtek. Pracowała przy powstawaniu kolekcji wizerunkowych jako konsultant i doradca. Czuwała nad projektowaniem wzorów i wprowadzaniem nowych kolekcji biżuterii. Bierze udział w międzynarodowych targach branżowych podpatrując nowe tendencje w światowej sztuce jubilerskiej. W latach 1997-2002 Prezes Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, współpracuje z Fundacją Ochrony Zabytków Wielkopolski, Towarzystwem Wieniawskiego, wspiera instytucje charytatywne.

izabela_e_kwiatkowskaIzabela E. Kwiatkowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Strategii Marketingowych i Uniwersytetu CaroloWilhelmina w Braunschweigu na Wydziale Prawa i Ekonomii. Prezes Grupy Medialnej EUROPEAN MEDIA GROUP działającej w całej Europie Środkowej i Wschodniej, wydającej różne publikacje, m.in.magazyn dla nowoczesnego przemysłu opakowaniowego – PACKAGING POLSKA. Członek Rady Polskiej Izby Opakowań, Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy. Inicjator Galerii Opakowań – Pierwszej Ogólnopolskiej Wystawy Opakowań oraz konkursu ART OF PACKAGING. Od 2000 roku zaangażowana w działalność charytatywną w Fundacji Parasolka. Autorka wielu publikacji prasowych. Konsul Honorowa Republiki Austrii.

prof_henryk_mruk

Prof. dr hab. Henryk Mruk

Profesor zwyczajny, pracownik Katedry Handlu Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Współpracuje z wieloma firmami jako doradca i konsultant w dziedzinie marketingu. Jest długoletnim uznanym wykładowcą wielu uczelni wyższych w Polsce. Promotor i recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych; należy do wysoko cenionych wykładowców na studiach podyplomowych i w programach MBA; przebywał na wielu uniwersytetach zagranicznych, m.in. w: Atenach, Rzymie, Filadelfii, Atlancie, Nottingham; posiada bogate kontakty z przedsiębiorstwami, które zlecają mu przygotowywanie ekspertyz oraz badań rynkowych. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu marketingu i zachowań nabywców.

prof_werner_sobotkaProf. dr Werner Sobotka

Profesor Wyższej Szkoły Nauk Poligraficznych w Wiedniu; dziekan w Akademii dla Mediów i Opakowań w Sankt Pölten k./ Wiednia; Kierownik zespołu badawczego Wyższej Szkoły Nauk Poligraficznych w Wiedniu; Prezes Centralnego Ośrodka Badawczego Poligrafii w Austrii; Prezes Instytutu Norm; Profesor Honorowy na Uniwersytecie w Rochester w Stanach Zjednoczonych; Profesor Honorowy na Uniwersytecie w Zagrzebiu na Wydziale Poligrafii i Mediów, jak również na uniwersytetach w Szwecji, Finlandii, Chinach, USA, Niemczech, Czechach, Szwajcarii, Słowenii i na Węgrzech. Mianowany z ramienia Republiki Austrii jako przedstawiciel organizacji przyznającej certyfikaty CEN i ISO w branży poligraficznej; Długoletni Wiceprzewodniczący IAIRIGAI (Międzynarodowej Organizacji d/s Druku i Informacji); Przysięgły Biegły Sądowy w dziedzinie technologii i jakości druku oraz grafologii; Ekspert i rzeczoznawca oraz biegły w sprawach zagadnień jakości oraz austriackiego znaku jakości. Zwycięzca nagrody dla najbardziej innowacyjnego człowieka w branży poligraficznej i opakowaniowej. Odznaczony złotym krzyżem za zasługi dla Republiki Austrii przyznawanym przez prezydenta Austrii. Jest to najwyższe odznaczenie państwowe w tym kraju; Zwycięzca Austriackiej Nagrody Środowiskowej za stworzenie i rozwój planu ochrony środowiska w branży poligraficznej i opakowaniowej; Juror w wielu europejskich i międzynarodowych konkursach w branży opakowaniowej, takich jak: Sappi European Printer of the Year, Golden Label, Printissimo, Golden Pixel. Profesor Sobotka ma na swoim koncie ponad 450 publikacji.

prof_adam_miratynskiProf. Adam Miratyński

Kierownik katedry Podstaw Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Wydziału Form Przemysłowych w 1975 roku. Współpracuje m. in. z Komitetem Badań Naukowych w Warszawie, Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa czy Urzędem Miasta Krakowa.

dr_hab_marek_adamczewski

Dr hab. Marek Adamczewski

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Projektowania Plastycznego (kierunek Wzornictwo Przemysłowe). W 1974 roku wygrał konkurs na asystenta na Wydziale Projektowania Plastycznego PWSSP w Gdańsku, w której to uczelni pod obecną nazwą Akademia Sztuk Pięknych pracuje do dziś. Oprócz dydaktyki (matura w Liceum Pedagogicznym, promotor ponad 30 prac dyplomowych) zajmuje się projektowaniem w zakresie szeroko rozumianego designu. Są to obudowy i konstrukcje sprzętu oświetleniowego i elektronicznego, opakowania, a przede wszystkim tzw. kompleksowe opracowania wzornicze produktu. Szczególnie skomplikowanymi strukturami, w projektowaniu których uczestniczy od kilku lat, są pojazdy szynowe. Kierownik Pracowni Projektowania Produktu w Katedrze Wzornictwa ASP w Gdańsku, wykładowca na Podyplomowym Studium Design Management IWP-SGH w Warszawie. Były prorektor d/s studenckich i dziekan na ASP w Gdańsku, członek Rady Użytkowników TASK Gdańsk, członek Zarządu Stowarzyszenia Gedanensis.

prof_jacek_ojrzanowskiProf. Dr hab. Jacek Ojrzanowski

Dyrektor Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Do 2005 roku dziekan Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Łodzi, w latach 1999-2008 przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Wzornictwa w Warszawie, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia -Art Designe Socjety- w Łodzi. Absolwent Wydziału Grafiki Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznej w Łodzi oraz Wydziału Form Przemysłowych ASP w Łodzi, kierownik Pracowni: Projektowania Produktu, Środków Transportu, Komunikacji Wizualnej. Ekspert Sądowy w dziedzinie wzornictwa przemysłowego. Projektant produktu i komunikacji wizualnej.

prof. Małgorzata Wyszogrodzka - TrzcinkaProf. Małgorzata Wyszogrodzka – Trzcinka

Absolwentka PWSSP w Łodzi. Dyplom uzyskała na Wydziale Ubioru i Tkaniny. Od 1975 roku do chwili obecnej jest pracownikiem dydaktycznym macierzystej Uczelni (od 2003 roku na Wydziale Form Przemysłowych, a obecnie na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz). Profesor zwyczajny. Kierownik Pracowni Podstaw Projektowania. Realizowane formy działalności twórczej to: wzornictwo przemysłowe, tkanina unikatowa. Autorka 15 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad 150 zbiorowych wystawach międzynarodowych, wystawach sztuki polskiej za granicą, wystawach ogólnopolskich i regionalnych. Komisarz wystaw i plenerów, juror wielu konkursów

prof_andrzej_tomczakProf. Andrzej Tomczak

Prof. Andrzej Tomczak – ur. 11 listopada 1941 roku w Żerkowie. Studia w PWSSP w Poznaniu.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, scenografią, grafiką użytkową.Autor tekstów poetyckich, a także wielu realizacji z zakresu plakatu, ilustracji, grafiki książkowej, znaków, wystawiennictwa, scenografii teatralnej i TV.Zorganizował około 30 wystaw indywidualnych. Uczestnik licznych wystaw w kraju i zagranicą, między innymi: Warszawa, Kraków, Koszalin, Katowice, Kielce, Bydgoszcz, Częstochowa, Poznań, Przemyśl, Piła, Szczecin, Szczecinek, Stargard Szczeciński, Toruń, Krosno, Płock, Rzeszów, Alytus – Litwa, Burgas – Bułgaria, Ryga – Łotwa, Mikołajewsk – Ukraina, Boston – USA, Midllesbrought, Cleveland – Anglia, Schwerin, Berlin, Bremenhaven, Glückstadt, Greifswald, Düsseldorf, Kolonia, Neuzelle, Rostock, Schloss Bröllin Niemcy, Dania.
Uczestnik międzynarodowego projektu Transit: From where to where. Współtworca i kurator artystyczny Międzynarodowych Spotkań Artystów w Marianowie oraz pomysłodawca, kurator artystyczny i uczestnik międzynarodowego projektu Marianowska Droga Krzyżowa.
Laureat nagród i wyróżnień w dziedzinie plakatu, rysunku i ilustracji. Trzykrotny zdobywca Złotego Ex Librisu. Odznaczony Złotą odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków, Medalem Gryfa Pomorskiego i Odznaką Przyjaciel Dzieci. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w 2008 roku. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.Współzałożyciel, profesor WSSU, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Grafiki Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Kieruje Pracownią Projektowania Znaku i Identyfikacji Wizualnej w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Członek Komitetu Założycielskiego Akademii Sztuki w Szczecinie.

dr_mieczyslaw_pirogDr Mieczysław Piróg

Urodzony w 1949 roku w Dukli, woj. Podkarpackie. W latach 1968 – 1974 studiował na Wydziale Form Przemysłowych, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Katedrze Komunikacji Wizualnej, pod kierunkiem prof. Ryszarda Otręby. Przez kilka lat, jako projektant form przemysłowych pracował w Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu. Od 1977 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, początkowo w Katedrze Grafiki, a następnie w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego. W latach 1996 – 2002 pełnił funkcje dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa, a od roku 1998 prowadzi dyplomującą Pracownie Komunikacji Wizualnej – kierunek wzornictwo. W swojej pracy projektowo-artystycznej zrealizował wiele indywidualnych i zespołowych tematów z zakresu: projektowania form przemysłowych, a przede wszystkim komunikacji wizualnej i wystawiennictwa oraz fotograficznych zapisów o nazwie PIROgrafy.

janusz_mazurczakJanusz Mazurczak

Od 1991 roku pracownik Międzynarodowych Targów Poznańskich. Pracę rozpoczął w Zespole Organizacji Targów Budownictwa Budma oraz Targów Górnictwa, Hutnictwa i Metalurgii Simmex. Od 1998 roku organizator Salonu Techniki Pakowana i Logistyki TAROPAK oraz Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych. Od roku 2005 pełni funkcję Dyrektora Grupy Produktu MTP zajmując się nadzorem i koordynacją kliku projektów targowych. Od 1998 roku reprezentuje Polskę w COPE (Confederation of Organiser of Packaging Exhibitions) – stowarzyszenia gromadzącego blisko 30 największych organizatorów targów opakowaniowych na świecie.

matuszewskiProf. Tomasz Matuszewski

Prof. zw. UAP Tomasz Matuszewski jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1964-1970), obecnie Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, na której wykłada od 40 lat. Poza działalnością edukacyjną, profesor angażuje się w szereg inicjatyw poza murami uczelni, m.in. zasiadał w Radzie Programowej dla kierunku wzornictwa powołanej przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (1988), jest członkiem Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Przewodniczącym Sądu Konkursowego Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz członkiem jury ogólnopolskiego konkursu ART OF PACKAGING Perły Wśród Opakowań.

Marta SmolińskaDr hab. Marta Smolińska, prof. UAP

historyczka i krytyczka sztuki; w latach 2003-2014 adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Katedrze Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu; od 1.X.2014 profesorka w Katedrze Teorii Sztuki i Filozofii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu; trzykrotna stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2012); laureatka fellowship w Graduierten Schule für Ost- und Südosteuropastudien an der Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium (2014) oraz w Stiftung Hans Arp w Berlinie (2015); członkini AICA; kuratorka wystaw sztuki współczesnej; autorka książek: „Młody Mehoffer” (Kraków 2004), „Puls sztuki. OKOło wybranych zagadnień sztuki współczesnej” (Poznań 2010), „Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku” (Toruń 2012) oraz „Julian Stańczak. Op art i dynamika percepcji” (Warszawa 2014); autorka wielu rozpraw z historii sztuki i tekstów krytycznych (publikowanych m.in. na łamach „Artium Quaestiones”, a także „Arteonu”, „Artluka”, „Exit”).

 

MichaelMS black Seidl

Absolwent Wyższej Szkoły Graficznej w Wiedniu. Z branżą poligraficzną związany jest od ponad 25 lat. Swoją zawodową karierę związał z działalnością wydawniczą. W 1990 roku stworzył czasopismo branżowe PRINT & PUBLISHING, ukazujące się do dziś i mające swoje międzynarodowe redakcje. Uznany dziennikarz branżowy, twórca licznych publikacji. Członek licznych organizacji branżowych. Zasiada w wielu komisjach konkursowych związanych z tematyką poligraficzną. Pomysłodawca i organizator austriackiego konkursu Golden Pixel.