asi-logo-wytyczne

Wytyczne loga ASI

Wytyczne do stosowania logo ASI przy projektach w Kategorii Opakowanie Pragnienia