ART OF PACKAGING 2021 – Debiuty

ART OF PACKAGING 2021 – Debiuty:

ZWYCIĘZCA ART OF PACKAGING 2021 DEBIUTY – Perła wśród opakowań:

Grymaski
Autor: Wojciech Zabel
Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wyróżnienie Przewodniczącej Jury:

Opakowanie urody kosmetyczne
Autor: Aleksandra Bieleń
Uczelnia: Wyższa Szkoła Informatyki w Rzeszowie

Wyróżnienie firmy Rosenthal:

DIY TEA
Autor: Dawid Fik
Uczelnia: Akademia Sztuki w Szczecinie

W poszczególnych kategoriach Debiutantów zwyciężyli: 

De Luxe:

Cre-ate chocolate
Autor: Gabriela Żełudziewicz
Uczelnia: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Etykieta:

„Kiedy dorosnę zostanę…”
Autor: Marta Czepczor
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Freestyle:

Grymaski
Autor: Wojciech Zabel
Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

POS:

„Fajfoklok”
Autor: Małgorzata Kosicka
Uczelnia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Pragnienia:

Eko? Logicznie
Autor: Ewa Brudziewska, Zuzanna Ornacka
Uczelnia: Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie

Wyróżnienie firmy SIG za design:

Seria opakowania Vibe|
Autorzy: Olaf Stachurski, Dawid Fik
Uczelnia: Akademia Sztuki w Szczecinie

Pszczele:

Opakowanie na miód
Autor: Aleksandra Pałgan
Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Smakowite:

Tipo-Harmonica
Autor: Marek Żyńczak
Uczelnia: Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Tekturowa Kreacja:

No Damage, Just Fun
Autor: Dawid Fik
Uczelnia: Akademia Sztuki w Szczecinie

Urody:

Natural Oils
Autor: Aleksandra Pałgan
Uczelnia: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach